Specjalistyczno – Opiekuńcza Placówka Wsparcia Dziennego Caritas św. Rodzina

Placówka Wsparcia Dziennego Caritas mieści się przy naszej parafii. Przeznaczona jest dla 30 dzieci i młodzieży w wieku 4 – 16 lat. W placówce dzieci mogą bezpiecznie spędzić czas po przedszkolu i szkole, z pomocą wolontariuszy odrabiać lekcje, spotkać się z przyjaciółmi, zawrzeć nowe znajomości, nauczyć się jak być wrażliwym na problemy innych ludzi, poznać i rozwinąć własne możliwości, a także porozmawiać z pedagogiem i wychowawcą o swoich problemach. Stałym punktem zajęć każdego dnia jest modlitwa oraz uczestnictwo w nabożeństwach. Ponadto podopiecznym proponowane są dodatkowe zajęcia: logopedyczne, plastyczne, sportowe, wyjścia do teatru, kina i muzeum. W miarę możliwości podopiecznym oferowane jest wsparcie materialne – artykuły żywnościowe, szkolne oraz odzież.

Cele świetlicy to:

Wszystkie te akcje odbywają się dzięki ludziom Dobrej Woli, Kochanym Parafianom, którzy nas nieustannie wspierają.

Za otwarte serce na rzecz naszych dzieci składamy serdeczne Bóg zapłać.

https://www.facebook.com/swietlica.sw.rodzina/?fref=ts


odsłon: 12302 aktualizowano: 2016-05-30 18:42 | utworzono: 2011-09-24 20:32:33 Jan Kowalski Do góry