HISTORIA

Legion Maryi założony został w Dublinie, w Irlandii, przez 15 - osobową grupę pod przewodnictwem Franka Duffa, młodego urzędnika Ministerstwa Finansów jako nowa forma apostolatu, którą było odwiedzanie parami chorych i potrzebujących, tak jak uczniowie Jezusa. Wspólna modlitwa, praca apostolska i cotygodniowe spotkanie, na którym wymagana jest obowiązkowa obecność wszystkich członków - to typowe cechy Legionu od początku jego założenia. W diecezjach, w których powstawał i działał Legion Maryi, władze kościelne zawsze mu sprzyjały i popierały.

CHARYZMAT

Zakorzenione w duchowości maryjnej i powierzone Duchowi Świętemu życie Legionu Maryi jest oparte na wierze we współdziałanie Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny w dziele zbawienia i szerzenia królestwa Bożego w świecie.

Głównym celem Legionu jest uświęcanie jego członków przez:

 

Oprócz cotygodniowych spotkań pogłebiajacych wiare czlonkowie zacheceni do oddawania sie Maryi wedlug duchowości św. Ludwika de Montforta, uczestniczą w corocznych rekolekcjach zamknietych oraz zobowiązują sie do codziennego odmawiania Kateny Legionu - modlitwy do Najświętszej Maryi Panny, która jest węzłem zjednoczenia z Nią.

 

ORGANIZACJA

Wysoko rozwinięta struktura organizacja Legionu Maryi oparta została na organizacji armii rzymskiej i przejęła jej nazewnictwo. Najwyższą władzę Legionu Maryi stanowi Concilium Legionis w Dublinie. Podstawową jednostką jest prezydium. Jest to grupa ludzi, która pracuje w parafii, wykonując wskazania biskupa i proboszcza parafii. Wszystkie prezydia w obrębie jednej parafii lub kilku parafii w jednym rejonie tworzą kurię, Pracę kuri i prezydiów koordynuje Komicjum. Regie z kolei odpowiedzialne są za regiony kraju, a Senaty za całe kraje.

Osoby mogą wstępować do Legionu Maryi jako:

 

LOGO - Vexillum

 Spotkanie organizacyjno - zalożycielskie odbyło się 22.04.2005 r.

Uroczyste przyrzecznie 5 członków aktywnych odbyło się 30.09.2005 r.

W skład Legionu w naszej parafii wchodzi 5 członków aktywnych, to jest osób które złożyły przyrzeczenie oraz 15 członków wspierających czyli takich, które codziennie odmawiają modlitwy L.M. z Tessery.

Prezydium L.M. w naszej parafii nosi nazwę Królowej Rodzin i spotyka się w każdy wtorek po Mszy św. o godzinie 18.00. 

odsłon: 4730 aktualizowano: 2011-12-03 20:36 | utworzono: 2011-09-22 07:04:54 Jan Kowalski Do góry