Terenowe Biuro Radia Maryja i Telewizji Trwam

Jedną z grup duszpasterskich przy naszej parafii jest Koło Przyjaciół Radia Maryja. Koło w programie działania ma zlecone zadania. Członkowie poddani są formacji modlitewnej i patriotycznej, co wyraża się m.in. w rozprowadzaniu czasopism i książek religijnych oraz zachęcaniu do korzystania z prasy katolickiej. Celem koła jest także propagowanie modlitwy różańcowej wśród dzieci m.in. poprzez Podwórkowe Kółka Różańcowe. Także członkowie mają za zadanie pomoc księdzu proboszczowi i duszpasterzom w posłudze w parafii. Aby realizować cele statutowe koło spotyka się na spotkaniach modlitewno formacyjnych. Raz w miesiącu odbywa się Msza św. w int. Ojca Św., Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji Trwam. Przed Mszą św. grupa prowadzi różaniec w wyżej wymienionych intencjach pamiętając także o aktualnych wydarzeniach w parafii, diecezji, kraju i na świecie. Działanie Koła Przyjaciół Radia Maryja ma także za cel budowanie wspólnoty między różnymi grupami duszpasterskimi także poprzez wspólne wyjazdy pielgrzymkowe. Program działania koła jest uzgadniany z księdzem proboszczem .

Koło Przyjaciół Radia Maryja przy parafii św. Rodziny zostało założone 4 marca 1997 r. z inicjatywy p. Kazimierza Sutkowskiego, który współpracował z ówczesnym proboszczem ks. kan. Ireneuszem Antkowiakiem poprzez wystosowanie pisma o zatwierdzenie koła . Opiekunem koła został ks. kan. Ireneusz Antkowiak, zaś prowadzili koło: p. Kazimierz Sutkowski, p. Wojciech Ciesielczyk, p. Bronisław Dzidek, p. Gustaw Listkiewicz.

Koło uzyskało nr 2082 . Dnia 22 czerwca ks. Ireneusz Antkowiak w ogłoszeniach napisał: „Przy naszym kościele powstało Koło Przyjaciół Radia Maryja. Dnia 10 maja zostaliśmy zarejestrowani w Radiu Maryja w Toruniu. Opiekunem koła jest ks. kan. Ireneusz Antkowiak, a odpowiedzialność za organizację i funkcjonowanie powierzono panu Kazimierzowi Sutkowskiemu. Pierwsze spotkanie grupy inicjatywnej odbędzie się w przyszłą niedzielę tj. 29 czerwca br. w sali nr 1 o godz. 14.30 (zaraz po Mszy św.). Sympatyków Radia Maryja serdecznie zapraszamy” . Dnia 16 grudnia 2006 r. nazwa Koło Przyjaciół Radia Maryja zostało zmienione na Terenowe Biuro Radia Maryja. Przewodniczącym dalej został p. Kazimierz Sutkowki, zaś jego zastępcą p. Cezary Sutkowski. Opiekunem jest ks. kan. dr Krzysztof Cichal .

Koło organizuje coroczn pielgrzymki na Jasną Górę w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzymki Słuchaczy Radia Maryja . Obecnie koło skupia 85 członków. Zapraszamy na spotkania modlitewno-formacyjne na Mszę św. i rozmowę w każdy drugi czwartek miesiąca o godz.18.00.
odsłon: 5705 aktualizowano: 2011-10-31 19:55 | utworzono: 2011-09-22 07:03:47 Jan Kowalski Do góry